Në Tempull - Vendet e dëshmisë dhe kujtesës në Shqipëri

Debati për filmat e komunizmit në emisionin Bardh A Zi

Opinion - Filmat e komunizmit, te shfaqen apo jo?

IDMC Unë rrëfej - Pjesa 1

PËRBALLJA ME TË KALUARËN 1 - Video e realizuar nga TVSH me mbështetjen e OSBE

PËRBALLJA ME TË KALUARËN 2 - Video e realizuar nga TVSH me mbështetjen e OSBE

PËRBALLJA ME TË KALUARËN 3 - Video e realizuar nga TVSH me mbështetjen e OSBE

PËRBALLJA ME TË KALUARËN 4 - Video e realizuar nga TVSH me mbështetjen e OSBE

PËRBALLJA ME TË KALUARËN 6 - Video e realizuar nga TVSH me mbështetjen e OSBE

VIDEO: Historia e dy motrave që u arratisën me not

VIDEO: Nga dokumentari “Kujtesa e një vendi që harroi të harronte...”

Mediat dhe pasqyrimi i të shkuarës komuniste

Terrori komunist në Shqipëri

VIDEO: Dhjetë diktatorët më të këqinj

VIDEO nga Ermelinda Lupi: "Kontrast". Çmimi i parë në konkursin “Born in '90’s”

VIDEO nga Klaidi Marku: "The screen". Çmimi i dytë në konkursin “Born in '90’s”