Dëshmi dhe fakte

Lajme dhe veprimtari

Kujtesa në media

A duhet Autoriteti i Dosjeve?

Nga Jonila Godole* | Panorama, 15 nëntor 21 Kur u miratua Ligji për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (shkurt: Ligji i Dosjeve) më 2015, që parashikonte edhe ngritjen e një autoriteti zbatues, unë...

Kujtesa në botime

Të rinjtë dhe kujtesa

Edukimi dhe Kujtesa

Reflektime për kujtesën