Niveli i analfabetizmit në Partinë Komuniste Shqiptare

Nga Kastriot Dervishi

Të dhënat e mëposhtme janë zyrtare të Partisë Komuniste Shqiptare (në vitet 1948-1991 quhej Partia e Punës së Shqipërisë). Ato tregojnë nivelin e ulët të komunistëve të vendit. Me të tillë përbërje partia në fjalë nuk kishte sesi ta çonte vendin përpara, përveçse në rrugë të gabuara e me kosto të pallogaritshme për Shqipërinë.

Partia Komuniste Shqiptare në vitet e para të pushtetit kishte këtë anëtarësi të saj:

-Në vitin 1945, 10.558 anëtarë

-Në vitin 1946, 11.837 anëtarë

-Në vitin 1947, 20.217 anëtarë

-Në vitin 1948, 29.137 anëtarë

 

Anëtarësia e vitit 1948 e vlerësuar nga vetë partia me “zhvillim kulturor të dobët”, ndahej në këtë mënyrë:

-Analfabetë: 533 (1.8%)

-Pa shkollë: 5.684 (19.5%)

-Me shkollë fillore: 18.185 (62%)

-Me shkollë të mesme (1-4): 3.410 (11.6%)

-Me shkollë të mesme (5-7): 919 (3.1%)

-Studentë universitarë: 328 (1.2%)

-Me universitet: 68 (0.2%)

(Bashkëlidhur faksimilja e statistikës e nxjerrë nga materialet e kongresit të parë të PKSH-së, nëntor 1948. Sigurisht kjo e dhënë nuk ndodhet në Arkivin e Ministrisë së Brendshme).

faksimilja

Burimi: http://www.panorama.com.al/dokumenti-i-rralle-sa-analfabete-e-te-pashkolle-kishte-ppsh/

 

Postime të ngjashme